Əsas Səhifə

PEYĞƏMBƏRİMİZƏ (SƏV) BƏSLƏDİYİMİZ SEVGİ
Quranda itaət

PEYĞƏMBƏRİMİZƏ (SƏV) BƏSLƏDİYİMİZ SEVGİ

Hökm və hikmət sahibi olan Rəbbimiz elçisinə olan sevginin Özünə olan sevgiyə də ölçü olacağını “De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. ...

ELÇİNİN YOLU İSLAM DÜNYASI ÜÇÜN NURDUR
Quranda itaət

ELÇİNİN YOLU İSLAM DÜNYASI ÜÇÜN NURDUR

Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun Quranın ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır....

ELÇİ ƏDALƏTLƏ HÖKM VERƏR
Quranda itaət

ELÇİ ƏDALƏTLƏ HÖKM VERƏR

Bəziləri də öz ağıllarını daha çox bəyənirlər. Lakin bu cür insanlar üçün meyar təqva yox, mal, sərvət kimi müvəqqəti dünya mənfəətləridir....